121019 Fair trade center och Schyst resande_ ingen solskenshistoria

Fair Trade Center och Schyst Resande: Ingen solskenshistoria

Nu släpps Fair Trade Centers (i samarbete med Schyst resande) nya granskningsrapport, Ingen solskenshistoria – en granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen i Thailand och Turkiet. Syftet med rapporten är att i viss mån följa upp en tidigare studie som gjordes 2008 som belyste i Thailand och Brasilien.

Läs rapporten i sin helhet här: Rapport Ingen solskenshistoria

Apollos kommentarer till rapporten:
I våras blev vi tillfrågade om vi ville svara på frågor i samband med en rapport om ”turismens effekter, med fokus på socialt ansvar på resmålen”. Vi svarade att vi ansåg att frågeställningen var alltför bred för oss som enskild charterarrangör att svara på. Skulle frågeställningen bli möjlig för oss på Apollo att svara på borde den avgränsas och tydliggöras ytterligare. Vi  hänvisade även till att information om hur vi jobbar med socialt ansvar finns att läsa om på En bättre resa. 

Över 11 miljoner resor utomlands görs av svensken varje år. Av dem reser 400 000 med Apollo. Beräknat på de siffror som anges i rapporten så står Apollo för under 10 procent av resandet till både Thailand och Turkiet 2011. 90 procent reser på något annat sätt. Att då ägna tid och resurser att ytterligare en gång granska oss som enskild charterarrangör och vårt arbete med socialt ansvar på resmålen känns inte helt relevant. Att villkoren på resmålen inte styrs av oss och våra kunder är uppenbart. Andelen svenska resenärer i Thailand och Turkiet är så små sett ur ett internationellt perspektiv.

Vi är väl medvetna om de utmaningar som finns i vår bransch. Vi har formulerat våra fokusområdenför vårt CR-arbete utifrån det. Vi arbetar med mänskliga rättigheter, skydd av barn, rättvisa arbetsvillkor bl.a. som fokus. Detta rapporterar vi om väldigt öppet och tydligt på En bättre resa.

Vi ställer etiska krav på våra samarbetspartners som alla skriver på en uppförandekod som reglerar villkoren för vårt samarbete. Uppföljning görs tillsammans med organisationen Travelife. I Fair Trade Centers rapport kan man ana att vårt arbete faktiskt har gett resultat. De hotell som är märkta utmärker sig positivt. Medan det på andra hotell finns utmaningar kvar. Vi bjuder varje år in våra hotellpartners att delta i workshops som berör skydd av barn, miljö och arbetsvillkor. Detta i samarbete med någon av våra samarbetspartners och konsulter.

Det visar att det krävs mer än agerande från oss, i sammanhanget, ganska små svenska charterarrangörer för att förändra villkoren på hotell världen över. Hotell som anlitas av många olika researrangörer och som även bokas direkt av resenärerna.

Vi är väl medvetna om att det finns mycket kvar för oss att jobba med. Vi har identifierat alla de problem som Fair Trade Center belyser i sin rapport. Det är inget nytt. Tyvärr förekommer brott mot internationella och nationella lagar och regler. Vi gör vad vi kan för att ställa krav och följa upp att de efterlevs. Det nya sedan den förra rapporten från Fair Trade Center är att vi kommit en bit på vägen. Men en del arbete kvarstår.

Vi har inget emot att granskas. Det ska vi göra och det ska vi tåla.

Vi har vid upprepade tillfällen bjudit in organisationen Schyst resande till möten med syfte att de ska komma med synpunkter på utvecklingen av vårt arbete med socialt ansvar. De har trots upprepade inbjudningar valt att inte svara på våra förfrågningar.

En hållbar leverantörskedja

Vi på Apollo anser att framhävning av hållbarhet i leverantörskedjan är ett av de mest effektiva sätten att lyfta fram våra egna värden och vart vi står när det kommer till hållbarhet i långa loppet. För att nå en hållbar leverantörskedja krävs involvering av en bredd av intressenter, inkluderat vår egen produktionsavdelning, erkända hållbarhetscertifieringar för turism, hotell och andra industri partners samt intresseorganisationer, både nationellt och internationellt.

CR Bloggen En hållbar leverantörskedja

121115 Ett pilotprojekt för hållbarhet

15 november 2012

Ett pilotprojekt för hållbarhet

30 hotell var inbjudna till workshopen ”Toward Travelife” den 30 oktober på Gran…

CR Bloggen En hållbar leverantörskedja Hållbara produkter

120425 Hotell under lupp

25 april 2012

Hotell under lupp

Apollo och moderbolaget Kuoni samarbetar med Travelife sedan februari 2009. Det är en…

En hållbar leverantörskedja

Mythos beach Relaxpool

12 oktober 2011

Dubbelt så bra

Mythos Beach – hotellet  som är vår nya stolthet på Rhodos – kan…

CR Bloggen En hållbar leverantörskedja

1 augusti 2011

En Flygande Start

Här hittar ni länken till den rapport som ligger till grund för debattartikeln…

En hållbar leverantörskedja

Farligt innehåll under Travelife

9 juni 2011

Detektiv på spaning

Nu är vår Travelife-auditor Lena Schou-Dahlqvist på Gran Canaria och spanar. Hon ska…